Den totale produktion af vin var i 2023 i hele verden 10% større end efterspørgslen viser tal fra International Organisation of Vine and Wine (OIV). Det har betydet, at store lagre af vin er bygget op flere steder i verden og at priserne er under pres. Specielt i Australien er problemerne store, da man også har været ramt af en handelskrig med Kina, hvilket har betydet at eksporten til Kina nærmest er gået i stå. Og da Kina var det største eksportland har det medført store lagre af vin i Australien. Flere vendte sig derfor mod nye markeder blandt andet i Europa, men med faldende forbrug af vin i den vestlige verden har gjort det svært. Forbruget af vin er ifølge IWSR faldet med 4,5% i Storbritannien, 2,7% i USA og 2% i Frankrig i 2023.

Nye tal fra det australske landbrugsministerium viser, at der nu er 2 mia. liter vin på lager hos de australske producenter. Og priserne er droppet markant. F.eks. sælges 1000 kg druer fra Riverina nu for 500 kr. mens man i 2020 fik næsten 7 gange så meget. Dette har også medført, at mange vinavlere nu er ved at nedlægge vinmarker og plante andre afgrøder. Konsulenthuset KPMG har vurderet at omkring 20.000 ha skal sløjfes for at opnå en balance mellem udbud og efterspørgsel.