Stort set alle lande har nu høstet deres druer i 2023 og den samlede mængde af druer er den laveste i 60 år. Ikke siden 1961 har man målt så lille en høst. Det skyldes især ekstremt vejr sammenfaldende på mange kontinenter. Alt fra megen regn til tørke, frost og brande. I alt forventer man der produceres 24.4 mia. liter vin i 2023. Til sammenligning blev der i 2022 produceret 26.2 mia. l, hvilket også var under gennemsnittet. I Europa er udbyttet 7% lavere med 15 mia. liter og endnu værre ser det ud på den sydlige halvkugle hvor udbyttet er 19% nede til 4.5 mia. l. Kigger man på enkeltlande har Italien registreret et fald på 12% især grundet downy mildew i midt og Syditalien. Spanien er 14% nede grundet især tørke mens Frankrigs udbytte er ret stabil. På den sydlige halvkugle er Chile, Australia og Argentina nede med 20% hvilket især skyldes tørke og brande. Derimod ser man i USA en vækst på 12% hvilket især skyldes masser af regn sidste vinter og generelt kølige temperaturer gennem året.

I forhold til den øgede inflation i mange lande samt mindre økonomisk råderum hos mange betyder den lavere produktion ikke så meget og vil givet betyde priserne vil være stabile. Endvidere har mange lande stadig lagre af vin fra tidligere år.