Den danske bruttoimport af spiritus og likør var i 2018 på 15,5 mio. liter ren alkohol, hvilket er en mindre stigning på blot 1 procent i forhold til 2017. En del af dette eksporteres dog videre til andre lande og med i beregningen er heller ikke spiritus som købes uden for landets grænser.

Whisky er den mest populære spiritus, men oplevede for første gang siden 2012 en nedgang i salget, hvilket kan skyldes øget EU-told på amerikansk whisky. Vodka har også set et mindre fald, mens væksten i importen af gin fortsætter og havde en vækst på hele 34 procent i forhold til 2017.

Rom derimod ser ud til at stagnere efter i flere år at have vækstet. ”Andet” kategorien er stor og her indgår bl.a. alkoholsodavand, shots, akvavit, snaps, bitter, grappa, brandy, arrak, ouzo og calvados. Denne kategori er vokset næsten 20% fra 2017.

Kategorier

Whisky 22%

Vodka 19%

Gin 11%

Rom 8%

Cognac 2%

Tequila 1%

Armagnac <1%

Likør 12%

Andet 29%

Kilde: VSOD’s Importstatistik