Syndfloden
Fra onsdag den 14. til torsdag den 15. juli sidste sommer faldt der flere steder i det vestlige Tyskland mere end 150 millimeter regn— på mindre end ét døgn næsten det dobbelt af, hvad der normalt falder hele måneden. Værst gik det ud over delstaterne Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen, og det førte til oversvømmelser i velkendte vinområder som Mosel og i særligt slem grad Ahr.

I den ellers så varme og solrige sommer sendte et stort lavtrykssystem pludseligt enorme mængder nedbør ned over landet. Først steg flodvandet i Ahr ganske stille, men ud på aftenen begyndte vandet at strømme ind fra alle sider i dalen. Små bække og åer forvandledes til floder, og den normalt så rolige Ahr blev selv til en brusende flodbølge. På få timer steg vandstanden visse steder op til otte meter og oversvømmede adskillige landsbyer langs floden, og den utroligt stærke strøm rev biler, bygninger og broer med sig, forårsagede jordskred og uforudset store skader på både menneskeskabte og naturlige strukturer. Det sendte chokbølger gennem lokalbefolkning og selv de myndigheder, hvis opgave det var at overvåge og varsle om sådanne situationer.

Da vandet endelig trak sig tilbage, var områdets infrastruktur totalt kollapset: Varme- og strømforsyningerne afbrudt, drikkevand ditto, og der var ingen forbindelse til telefon- og internet. Gader og stræder var dækket af mudder, og blandt ruiner og murbrokker kunne man finde vintønder og flasker, der var skyllet ud af kældrene længere oppe ad floden. Omvendt slap de fleste vinmarker så godt som uskadte gennem misèren, da de mestendels er beliggende højere oppe ad floddalens stejle skråninger. Tabt var dog trygheden, tragedien var en realitet, en katastrofe af næsten bibelsk karakter: I Tyskland mistede 184 mennesker livet under oversvømmelserne; og opgørelser over de materielle skader gøres op til omkring 20 milliarder euro.


Fra hus og hjem
Weingut Meyer-Näkel i Dernau, med søstrene Dörte og Meike Näkel i spidsen, var blandt de hårdt ramte:

“Vores vigtigste aktiv, vinmarkerne, er stort set ubeskadigede,” beretter Meike, “men oversvømmelserne ødelagde næsten fuldstændigt vores vingård: Kontoret, vinoteket og den gamle vinkælder med vores skatkammer var fuldstændig oversvømmet og begravet under mudder. Oversvømmelsen tog også stort set alt det, vi skal bruge både til markarbejdet og i kælderen, med sig. Vi stod virkelig uden noget— uden presse, uden tanke og tønder, og uden traktorer, og der var ikke engang sakse eller spande tilbage.”

Endnu værre gik det Weingut Bertram-Baltes, det unge par Benedikt og Julias fælles forehavende. Benedikt kommer fra Mayschoss og Julia fra Dernau, hvor også deres fælles domæne ligger; eller rettere lå, for begges barndomshjem og også parrets privatbolig gik tabt i vandmasserne.

Vi betragter det som et rent lykketræf, for overlevelse den nat var ikke en selvfølgelighed,” fortæller Julia rørt. “Uden nogen form for kommunikation, og uden broer og veje, tog det os 42 timer at finde tilbage til hinanden igen. Den første dag søgte vi efter Benedikt på de indsamlingssteder, hvor reddede personer og ofre blev bragt hen. Uden at have fundet ham var det en lang nat i uvished, før vi dagen efter med en kikkert kunne få øje på ham på den anden side af floden. Selv så Benedikt først sin far efter fire dages forsøg.”

“Men vi slap igennem, uden at nogen af os kom alvorligt til skade. Desværre blev både vores vinkælder og flaskelager fuldstændigt ødelagt.” Hele årgang 2020 røg ud med flodvandet, sammen med næsten halvdelen af årgang 2019, som endnu ikke var skibet videre til aftagerne. Dog kunne de som et lille held i uheldet redde deres skatkammer med gamle flasker. Etiketterne er præget af oversvømmelsen, men indholdet er heldigvis intakt.

Mange oversvømmede og vildfarne flasker er siden solgt som ‘Flutwein’, hvor fortjenesten går videre til det velgørende formål genopbygningen i Ahrdalen. Med #solidAHRität som slogan stod den tyske vinbranche tæt sammen og støttede sine kriseramte kolleger i at komme på fode igen. Opmærksomheden på klimaforandringernes katastrofale følger og tanken om en fælles forpligtelse på at afbøde konsekvenserne står nu stærkt blandt de tyske vinbønder.

Heldigvis gik livet hurtigt videre i et kapløb med tiden for at blive færdige med genopbygningen, før høsten skulle i hus. Meyer-Näkel: “Det her var den mest udfordrende, udmattende og følelsesladede høst, vi nogensinde har haft. I juli måned var det utænkeligt, men med hjælp og støtte fra så mange mennesker, er alle druer høstet og vinene kommet på fad.”

Global opvarmning som årsag
Der er ikke kun videnskabeligt belæg for men også bred videnskabelig konsensus om, at de verserende klimaforandringer i videste udstrækning er menneskeskabte; og at den dokumenterede globale opvarmning fører mere ekstremt vejr med sig, såsom hedebølger og tørker men også haglbyger, skybrud og oversvømmelser. Flere forskere peger da også på, at det har haft mere end en enkelt finger med i spillet på sidste sommers ekstreme vejr.

Opvarmningen øger nemlig fordampningen fra havene, og selvom en varmere atmosfære også kan holde på mere vanddamp, vil vandet uvægerligt falde som nedbør før eller siden. At det pludseligt skulle ske så voldsomt i Mosel og Ahr er måske et varsel om, at vi allerede nu ser nogle af de konkrete konsekvenser på længere sigt. Men deri ligger det djævelske også, at det er vanvittigt svært at forudsige, præcist hvordan klimaet vil ændre sig på lokalt plan.

Ørkenvandring
Ahr har ellers, som en af verdens nordligste forposter for pinot noir, generelt nydt godt af de seneste årtiers opvarmning. Årgang på årgang har Ahr markeret sig som stabil grobund for mange af Tysklands bedste spätburgundere. Skæbnens ironi er det da også, at Tysklands fordel, men også største udfordring pga. den globale opvarmning, hidtil har vist sig at være højere temperaturer og tørke.

For fordampningen øges også fra landjorden. Det påvirker vinmarkernes væskebalance— forskellen mellem fordampningen fra jorden, plus planternes transpiration af vand, versus den samlede nedbør. Det solrigere, varmere vejrlig udtørrer ganske enkelt jorden, og den gennemsnitlige nedbør er ikke nok til at opveje udtørringen. Forholdene varierer selvfølgelig meget fra år til år; men de sidste ti år er den gennemsnitlige fordampning kun gået én vej, og det er opad.

Så selvom der midlertidigt måske ser ganske grønt ud i vinmarkerne, så tæres der stille og roligt på vandreserverne. Tyskland er altså ved at få en flig af samme sygdom som Sydeuropa, hvor hedebølger, tørke og skovbrande satte standarden i Spanien, Grækenland og Tyrkiet i 2021; sammen med en europæisk varmerekord på 48,8 grader målt på Sicilien i starten af august.

Kunstvanding kunne være en løsning, men den er ikke i tråd med terroir-tænkning og heller ikke langtidsholdbar. En mulig hjælp kunne være lavere beplatningstæthed, som det traditionelt praktiseres i middelhavslandene, så vinstokkene skal konkurrere mindre om vandet. Men vil man ikke omorganisere eller opgive vinmarkerne, kan et andet alternativ være at plante langt mere tørkeresistente sorter. Således har Kloster Eberbach taget springet og erstattet en parcel riesling på Berg Rottland med cabernet sauvignon, som faktisk modner fint de fleste år. Lige så lovende men mindre radikalt, dog endnu på forsøgsstadiet, er Schloss Vollrads’ beplantninger med en række riesling-kloner fra Australien, som måske vil vise sig bedre egnede i et varmere og tørrere Tyskland.

For risikerer riesling ikke at miste sin syrestyrede friskhed og delikate aromatik? De endnu spændstige spätburgundere at blive for fuldmodne og bombastiske? Vil det på lang sigt overhovedet være muligt at opretholde et nogenlunde naturnært vinbrug i Tysklands klassiske vinregioner? Skæbnesvangre spørgsmål, og der arbejdes intenst på at afdække konsekvenserne og udarbejde langtidsholdbare løsninger på de tyske universiteter og faghøjskoler for vinbrug. Det synes dog allerede klart, at det på sigt kommer til at kræve noget af en omkalftring af de tyske traditioner.

“Ekstremerne tager til, men i det store hele er de tyske vinbønder stadig vindere i den globale opvarmning, i og med at modningen samlet set skrider bedre frem end for 30 år siden,” fastslår Ernst Büscher, talsmand for Deutsches Weininstitut, om det nuværende stade i klimaforandringerne.

Wiesenflora wie Rotklee und Gänseblümchen im Vordergrund eines ökologisch bewirtschafteten Weinbergs

Grønne tiltag
Vinbønderne står kort og godt over for to udfordringer: For det første at reducere deres eget og branchens bidrag til den globale opvarmning. Det kan ske ved at skære ned på deres eget energiforbrug og udledning af drivhusgasser. For det andet skal de løbende tilpasse deres vinbrug de forandringer, der allerede er ved at ske, hvis der fortsat skal sættes god vin på bordene.

Mange af de løsninger er at finde i økologisk og biodynamisk vinbrug, hvor man allerede arbejder ‘på naturens nåde’. Naturligt grønt bunddække er en selvfølgelighed her, og ikke nok med, at dækplanterne hjælper med at holde på vandet i jorden og desuden kan bidrage med en øget binding af kvælstof og kulstof; de holder også bedre sammen på den i tilfælde af ekstrem regn, så man undgår erosion, en vigtig egenskab især på skrånende marker.

Brugen af kompost, som er biodynamikernes særlige kæphest, synes at skabe et rigere mikrobielt liv i vinmarken, og det er med til at skabe en bedre balance i økosystemet; som fortalerne fremhæver som forklaringen på mange biodynamiske vines bedre balance og større friskhed. Samtidigt gavner det biodiversiteten, som i forvejen er truet af klimaforandringerne.

Andre forslag kommer fra forskning i alternative dyrkningsmetoder og nye druesorter. Franske og andre mere sydlandske sorter er allerede med en vis succes introduceret. Omvendt har øko- og bio-pionererne på Weingut Schönhals i Rheinhessen f.eks. satset stort på nye tyske druer, de såkalte PIWI-sorter (pilzwiderstandsfähige = svampe-modstandsdygtige), som er krydsninger med gode resistensegenskaber over for skimmel og meldug og dermed velegnede til både varmere, fugtigere forhold og især til økologisk dyrkning, de klarer sig fortrinligt uden fungicider. De fleste PIWI’er tåler også tørkestress glimrende. Hanneke Schönhals bedyrer ligefrem, at hun med rivaner, regent, saphira og cabernet blanc laver Zukunftsweine— fremtidssikrede vine!

Letvægt og håndarbejde
Atter andre forbedringer kan komme fra gentænkning af ganske lavpraktiske forhold: “Tunge flasker er en forbrydelse!” udbryder Dr. Keith Ulrich, da jeg taler med ham om grøn omstilling i vinbranchen. Ulrich er formand for det bæredygtige konsulent- og certificeringsfirma Fair’n Green. Han er specialist i energieffektivitet og logistik og har tidligere ledet innovationsafdelingen hos DHL, hvor han stod for udviklingen af GoGreen, en løsning til klimaneutral transport. “En vinflaske bør veje mindre end sit indhold, og den kan sagtens veje meget mindre. Vi arbejder med gode flasker på 600 og helt ned til 300 gram. Man er nødt til at opgive den gamle idé om, at ‘en god vin har brug for en tung flaske’. Dermed vil meget allerede være gjort.”

Fair’n Green er Tysklands største sammenslutning af bæredygtigt orienterede vinproducenter, p.t. med 55 medlemmer i Tyskland, herunder store og velkendte navne som von Hövel, Heymann-Löwenstein, Clemens Busch, Georg Breuer og Helmuth Dönnhoff, samt et mindre men voksende antal i det øvrige Europa. Foruden det med flaskerne, så er effektivitet i energiforbruget, f.eks. i forbindelse med nedkøling i kælderen, et andet oplagt indsatsområde. Mindre maskinelt og mere manuelt arbejde i vinmarken et tredje. “Vi beregner vores vinhuses klimaaftryk og regner især på, hvordan de konkret kan reducere deres CO2-udledning,” forklarer Ulrich, “og ofte er det nemt op til 50%, hvilket overhovedet ikke er ubetydelige tal.” Der er altså også grund til optimisme.

Tyskland ser rødt
“Vi har ganske enkelt ikke problemer med at få druerne til at modne længere,” opsummerer vinbonden Dirk Würtz situationen. Han har sit daglige virke på St. Antony i Rheinhessen, hvor han bl.a. laver blaufränkisch og spätburgunder; og han bedyrer, at de tyske vinbønder indtil videre er “vinderne af klimaforandringerne. Jeg ved, det er noget modbydeligt noget at sige, men det er sandt.”

Sandt er det i hver fald, at især tysk rødvin aldrig har stået stærkere internationalt end nu. Arealet med blå druesorter er således udvidet med hele 13.600 hektarer siden 1995. I de sidste ti år har tyskerne da også høstet international anerkendelse og nye kunder, især på pinot noir-fronten; og vi kan for indeværende glæde os over godheden i vinene fra f.eks. Baden, Württemberg og Ahr. Så længe det ikke står i vejen for videre tiltag på den grønne front. Keith Ulrich: “Det er dejligt at drikke, men det er også nemt at glemme, at klimatiltag er vigtige— det er noget, vi ganske enkelt bliver nødt til at gøre. Bare tænk på, hvad der skete i Ahr!”
 

Tolv gode og garanteret grønne vine fra Tyskland

Bertram-Baltes Ahrweiler Spätburgunder 2018, Ahr
Extra Brut Vinimport | 245 kr.
Spätburgunder fra markerne Rosenthal og Forstberg ved Ahrweiler. Røget og flintet næse med røde bær og roser. I munden en spændstig skovbærfrugt med flot syre, slank krop og fløjlsblød tekstur. Noter af nåleskov, bålrøg, tobak og kanel. Alk.: 12,5%   92

Meyer-Näkel Spätburgunder Sonnenberg 2017, Ahr
Løgismose Vin | 545 kr.
Superb spätburgunder fra sydskråningen Sonnenberg, som byder på både friske syre, fuldmoden frugt og finesserig kompleksitet. Harmoni helhed af hindbær, brombær og solbær med skovbund, røgede skifernoter og mørk chokolade. Fair’n Green. Alk.: 13,5%   93

Jean Stodden Spätburgunder JS 2018, Ahr
Juuls | 299 kr.
Druer fra Dernau, Bad Neuenahr-Ahrweiler og Rech. Duft og smag af ribs, jordbær og hindbær med en smule våd muld og let røgede noter. Sødmefuld, moden frugt, flot afrundet og lang i smagen. Fair’n Green. Alk.: 12,5%   91

Peter Jakob Kühn Riesling Hallgartener Hendelberg 2019, Rheingau
Vin de Table | 240 kr.
Dyb duft af modne gule frugter, med flint. Slank statur med nærmest burgundisk fylde, gule æbler, abrikoser, fint tørt stof og mineralsk finish. Demeter. Alk.: 12,5%   93

Peter Jakob Kühn Riesling Oestricher Doosberg 2017, Rheingau
Vin de Table | 375 kr.
En kompakt citrus- og ferskenfrugt folder sig stille ud fra en afsindigt stringent syre, men der er smuk balance og en summende mineralitet hele vejen igennem. Mesterlig og lagringsværdig! Demeter. Alk..: 12,5%   94

Riffel Pet Nat 2019, Rheinhessen
Kjær Sommerfeldt | 275 kr.
Skum på scheurebe, spontangæret færdig på flasken, altså en pétillant naturel. Citrusfrisk duft, fint skum og pæne bobler; sprød, med en flot syre og en let salt note. Ren i spyttet. Ecovin. Alk.: 12%   90

Riffel Riesling Binger Scharlachberg 2019, Rheinhessen
Kjær Sommerfeldt | 299 kr.
Mildt røget duft med gule roser og moden ferskenfrugt, som i smagen følges op med urter, krydderier og noget næsten stenmelsagtigt. Fornem fylde og balance. Ecovin. Alk.: 13%   92

Schönhals Cabernet Blanc, Rheinhessen
Vild med Vin | xxx kr.
Syrefrisk og spicy hvidvin på PIWI’en cabernet blanc, en krydsning af cabernet sauvignon og en ukendt vild sort. Fuld af æbler, friske grønne asparges, sukkerærter, pebermynte og eukalyptus. Ecovin, Demeter. Alk.: 13%  90

Schönhals Oranje 2020, Rheinhessen
Vild med Vin | 225 kr.
Orangevin på cabernet blanc, 10 dages skindkontakt og modnet på barriques. Syrligt og tørt greb med god balance og flot længde. Friske og tørrede krydderurter, grønne oliven og mandler, hvid peber. Ecovin, Demeter. Alk.: 12,5%   91

Egon Schmitt Green Vibes Sauvignac trocken 2020, Pfalz
uncorkmywine.com | 216 kr.
Her kommer vi virkeligt op i det grønne felt, sådan sanseligt, for det emmer af hyldegren, nælder, nyslået græs, grønne stikkelsbær og æbler. Forårsfrisk syre og ganske mild restsødme. Sauvignac er en krydsning af sauvignon, riesling og den vilde asiatiske vitis amurensis. Fair’n Green. Alk.: 11,5%   90

Fußer Deidesheimer Spätburgunder 2018, Pfalz
Vild med Vin | 195 kr.
Biodynamisk Spätburgunder fra ståltank, tonneau og barrique. Dejlig duft af frisk muldjord, eng og urter, saftspændt smag af skovjordbær og røde, let bitre bær. Frisk syre, fin fylde og flot længde. respekt-BIODYN. Alk.: 13%   92

Kaufmann Pinot Noir ++ 2020, Rheingau
Husted Vin | 299 kr.
Nydelig pinot noir med 16 måneders lagring på barriques. Blød men fint struktureret, smag af skovbær, syltede kirsebær, kanel, peber og noget let urtet. Demeter. Alk.: 13,5%   90