En ny undersøgelse fra Eurostat viser at Danmark er det land i EU hvor der oftest drikkes igennem. Hele 38% drikker månedligt over 5 genstande på en dag. Dette svarer til 60 g. Ethanol som er den grænse man har sat for at man drikker meget. På de følgende pladser kommer Rumænien og Luxembourg. Gennemsnittet for EU er 19% af befolkningen. Lavest er Spanien, Italien og Cypern.

8,4% af indbyggerne i EU drikker alkohol dagligt mens 25% aldrig drikker. Ikke overraskende er der 3 gange så mange måned som kvinder der dagligt drikker.