Eksporten af vin fra USA steg med 10.6% i 2021 sammenlignet med året før. Det er den højeste eksport siden 2013 og det svarer til en eksport på næsten 10 mia. kr. Ikke overraskende udgør Californisk vin 95%. Største marked for amerikansk vin er ikke overraskende naboen Canada som står for 36% af eksporten. Herefter følger Storbritannien og EU hvor man dog har set et mindre fald hvilket især skyldes Brexit og logistiske udfordringer.