Whisky & Rom udkommer årligt:

Primo februar 
Primo april
Primo juni
Ultimo august
Primo november