Whisky & Rom udkommer årligt:

Primo februar 
Medio april
Medio juni
Ultimo august
Medio november