Magasinet udkommer årligt:
Primo februar
Primo april
Primo juni
Ultimo august
Primo november