Magasinet udkommer årligt:
Primo februar
Medio april
Medio juni
Ultimo august
Medio november